Veroavain

Näiltä sivuilta löydät kootusti kaikki ennakkoperinnän tärkeimmät avainluvut verovuodesta 2012 alkaen.
Lisäksi linkkeihin on koottu olennaiset nettisivut, joista löydät helposti palkanmaksuun liittyvää ohjeistusta. 

 
  • Yllä esitettävässä kaaviossa on kuvattu naisten ja miesten keskimääräisiä tuloeroja tulolajeittain verovuodelta 2013. Kaavio on HR Ennakkoverokonsultointi Oy:n tekemä ja se perustuu Verohallinnon julkaisemiin tietoihin. Tulolajin keskimääräinen tulo on saatu jakamalla tulojen yhteismäärä tulonsaajien lukumäärällä. Esimerkiksi 206812 miestä on saanut luovutusvoitta yhteensä 2.999.854.000 eli keskimäärin yhden miehen luovutusvoittojen määrä on ollut keskimäärin noin 14.505 euroa.
  • Yllä esitettävässä kaaviossa on kuvattu veronumerorekisteriin merkittyjen henkilöiden kansallisuudet 12.8.2014. Kaavio on HR Ennakkoverokonsultointi Oy:n tekemä kaavio Verohallinnon julkaisemien tietojen perusteella.
  • Kaavio kuvaa, miten verotus toteutuisi, jos 3.500 euron kuukausipalkasta verot maksettaisiin todellisten ansaittujen tulojen mukaisina verokortin mukaan toimitettavaan ennakonpidätykseen verrattuna. Vuositulojen määrä kummassakin tilanteessa on 42.000 euroa ja verojen määrä on 9.938 euroa. Laskelma on tehty seuraavien tietojen mukaisina: verovuosi 2014, kunnallisveroprosentti 20,50 %, ev.lut.srk. veroprosentti 1,65%, alle 53-vuotias, henkilö kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin, ei henkilökohtaisia vähennyksiä.
  • X-akselilla on kuvattu kuukausipalkan määrä ennen kuukausipalkan korotusta. Y-akselilla nähdään, kuinka paljon palkankorotuksesta jää rahaa käteen, jos kuukausipalkkaa korotetaan 100 eurolla. Laskennassa huomioitu: verovuosi 2014, alle 53-vuotias, kunnallisvero 20,50 %, kirkollisvero 1,65 %, sisätää työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut. Työntekijän henkilökohtaisia vähennyksiä ja lomarahaa ei ole huomioitu
  • Perustuu Verohallinnon julkaisemaan tilastotietoon verovapaiden kilometrikorvausten saajista vuosilta 2002-2010 (ei sisällä valtion tai sen laitoksen, kunnan tai kuntayhtymän eikä kirkon maksamia km-korvauksia).
  • Verohallinnon ilmoittamat km-korvausten euromäärät vuosilta 2002-2010 jaettu saajien lukumäärällä (itse tehty fiktiivinen laskelma, jos km-korvaukset olisi kertynyt ainoastaan henkilöauton käytöstä ilman korotuksia).

© HR Ennakkoverokonsultointi Oy | Puh. 050 337 8399 | asiakaspalvelu@ennakkovero.fi | Y-tunnus 2474588-3