Linkit


TÄRKEÄT
Verohallinto
Verohp luontoiseduista
Verohp matkakustannusten korvauksista
Työehtosopimukset
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ)
Palkka.fi

JULKINEN HALLINTO
Eduskunta
Valtioneuvosto
Valtiokonttori
Valtiovarainministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Oikeusministeriö

OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ
Korkein hallinto-oikeus
Hallinto-oikeus
Keskusverolautakunta

TIETOA ELÄKKEISTÄ JA SOSIAALIETUUSISTA
Eläketurvakeskus
Työeläkelakipalvelu
Kela
Työeläke.fi

 

 

 

 

TIETOA TYÖTTÖMYYSTURVASTA
Työttömyysvakuutusrahasto
Työ- ja elinkeinotoimisto

TIETOA TAPATURMAVAKUUTUKSISTA
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

KANSAINVÄLISET TILANTEET
Verosopimukset
Sosiaaliturvasopimukset
Ulkomaantyön verotus (Verohallinto)
Ulkomaantyön vakuuttaminen (ETK)
maahanmuuttovirasto
Nordisk eTax (tietoa pohjoismaiden verotuksesta)
Norden.org (virallisen pohjoismaisen yhteistyön sivusto)
Työskentely EU:n alueella (europa.eu)
World-wide Tax

MUUTA HYÖDYLLISTÄ
Maistraatit
Väestörekisterikeskus
Tilastokeskus
Valter –termipankki
Veronumerorekisteri
Katso –tunniste

© HR Ennakkoverokonsultointi Oy | Puh. 050 337 8399 | asiakaspalvelu@ennakkovero.fi | Y-tunnus 2474588-3