Tuloverolaskuri

Laskurin avulla voidaan laskea palkansaajan ja yrittäjän palkasta ja pääomatuloista maksettavat verot. Verolaskuri huomioi myös työsuhdeoptioedun, työasuntovähennyksen ja lahjoitusvähennyksen sekä vanhat vahvistetut tappiot. Lisäksi laskuri näyttää työnantajille palkasta aiheutuvat kulut. Verolaskurin lisäksi siitä on mahdollista tulostaa työntekijälle erillinen verolaskelma joko suomen- tai englanninkielisenä.

Laskuri näyttää tuloksen samalla sivulla, mhin tiedot syötetään eli eri näyttöjen välillä ei tarvitse kulkea nähdäkseen lopputuloksen. Laskuri näyttää työntekijän bruttotulojen määrän, siitä maksettavat verot, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä ansiotuloista rahana maksettavan nettotulon.

Työnantajan kustannuksina nähdään rahapalkan määrä sekä rahapalkasta ja luontoiseduista maksettavien työantanjan sosiaali-, eläke-, työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusten euromäärät ja prosentit eriteltyinä ja yhteenlaskettuna. Tiedot näkyvät sekä vuosituloina että keskimääräisenä kuukausitulona. Palkan sivukulujen prosenttilukuja on osittain mahdollista muuttaa.

Ansiotulon verolaskuri on yksi Ennakkoperinnän veroavaimet -ohjelmaan kuuluvista verolaskureista. Ohjelma pitää sisällään 17 erilaista laskuria, joihin voit tutustua tarkemmin oikealla olevista linkeistä. "Tilaukset" kohdasta löytyy tietoa ohjelman hinnasta ja toimitusehdoista. Lisätietoa ohjelmasta antaa Jarkko Kuusinen, jonka tavoittaa numerosta 050 337 8399 tai sähköpostitse osoitteesta jarkko.kuusinen@ennakkovero.fi.

 

© HR Ennakkoverokonsultointi Oy | Puh. 050 337 8399 | asiakaspalvelu@ennakkovero.fi | Y-tunnus 2474588-3