Verotarkastuslaskuri

Aina verottajan kanssa ei olla yhtämieltä ennakkoperinnän toimittamisesta. Työnantaja on saattanut esimerkiksi tulkita työntekijälle maksetun suorituksen verovapaaksi tuloksi, joka jälkikäteen katsotaan verotarkastuksessa työntekijän veronalaiseksi tuloksi. Vielä verotarkastuksen kuluessakaan ei nähdä helposti, mitä tämä mahdollinen maksuunpanoesitys tuo kaiken kaikkiaan kuluja yritykselle ja työntekijälle.

Verotarkastuslaskurin avulla pystytään veroseuraamuksen kustannukset arvioimaan nopeasti ja helposti. Laskurin avulla voidaan tehdä arviolaskelma verotarkastuksessa työnantajalle aiheutuvista kuluista; ennakonpidätyksen, työantajan sotumaksun, veronkorotuksen ja veronlisäyksen määrät. Mitkä ovat työnantajan lopulliset kulut, kun työntekijä maksaa hänelle maksuunpannut verot. Laskurin avulla näkee helposti mitä kustannuksia työnantajalle aiheutuu, jos työntekijä jättää maksamatta hänelle itselleen määrätyt verot tai jos työnantaja haluaa maksaa työntekijän puolesta hänelle maksuunpannut verot. Laskuri arvioi myös työntekjälle aiheutuvia kuluja.

Verotarkastuslaskureita on kolmenlaisia. Yksi on yksittäiselle tulolle aiheutuvien veroseuraamusten arviolaskuri. Toisella laskurilla pystytään laskemaan useamman eri suorituksen veroseuraamuksia ja se on tarkoitettu nimenomaan verotarkastuksessa esiin nousseiden maksuunpanoesitysten kokonaiskustannusten arviointia varten. Tämä jälkimmäinen laskuri on jaettu kahdeksi eri laskuriksi, jossa toisessa ennakonpidätyksen määrät ja sotumaksut lasketaan automaattisesti ja toisessa nämä voidaan syöttää vapaasti.

Laskuri on osa Ennakkoperinnän verolaskurit 2019 -verolaskuriohjelmaa. HR Ennakkoverokonsultointi Oy on kehittänyt saman ohjelman alle useita hyödyllisiä laskureita työnantajan ja yrittäjien käyttöön. Ohjelma soveltuu mainiosti myös tilitoimistojen käyttöön. Tutustu ohjelmiin ohessa olevista linkeistä. "Tilaukset" -linkistä saa tietoa ohjelman hinnasta ja tilausehdoista.

Tätä helpommaksi verojen laskenta ei enää mene. Soita ja kysy tarvittaessa lisätietoa Jarkko Kuusiselta numerosta 050 337 8399 tai sähköpostitse osoitteesta jarkko.kuusinen@ennakkovero.fi.

 

© HR Ennakkoverokonsultointi Oy | Puh. 050 337 8399 | asiakaspalvelu@ennakkovero.fi | Y-tunnus 2474588-3