Verovapaa merkkipäivälahja työntekijälle

Artikkeli kirjoitettu huhtikuussa 2013.

Työnantaja voi antaa verovapaan merkkipäivälahjan työntekijälle. Tuloverolain 69 §:n mukaan veronalaiseksi tuloksi ei katsota koko henkilökunnan tai työnantajan palveluksessa eläkkeellä olevien työnantajalta saamaa tavanomaista ja kohtuullista merkkipäivälahjaa, joka on saatu muuna kuin rahana tai siihen verrattavana suorituksena. Verovapaasta merkkipäivälahjasta ei tarvitse maksaa palkansivukuluja. Seuraavassa käydään läpi hieman tarkemmin verovapauden edellytykset.

Merkkipäivä: Merkkipäivällä tarkoitetaan esimerkiksi työntekijän 50- ja 60-vuotispäivää, 10-vuotista palvelusaikaa ja eläkkeelle siirtymistä eli merkkipäivää, josta yleisen tavan mukaan voidaan työntekijää lahjalla muistaa. Myös työnantajan merkkipäivän johdosta, esim. yhtiön täyttäessä 10 vuotta, työntekijää voidaan muistaa merkkipäivälahjalla.

Koko henkilökunta: Merkkipäivälahjakäytännön on koskettava koko henkilökuntaa. Se voidaan antaa myös eläkkeellä oleville työntekijöille. Lahjan ei tarvitse olla sama kaikille työntekijöille, kunhan merkkipäivälahjakäytäntö koskee kaikkia työntekijöitä. Esimerkiksi jos yhtiö muistaa työntekijää 50-vuotispäivän johdosta, verovapaus edellyttää, että kaikille työntekijöille on annettava 50-vuotispäivän johdosta lahja, mutta lahjan ei tarvitse olla kaikille sama.

Työnantajalta saatu: Verovapaan lahjan tulee olla työnantajalta saatu eli työntekijä ei voi hankkia itse omaa lahjaansa. Lahja ei saa olla työntekijän vapaasti valitsema. Toki mieltymyksiä voidaan työntekijältä kysyä ja pientä valintamahdollisuutta eri vaihtoehtojen välillä työntekijälle voidaan antaa. Esimerkiksi työntekijälle voidaan antaa lahjaksi tietty polkupyörä, eikä se, että työntekijä valitsee polkupyörän värin muuta lahjaa veronalaiseksi. Jos lahjaan liittyy erilaisia valintamahdollisuuksia, tilanne tulisi tarkastella tapauskohtaisesti.

Tavanomaisuus: Tavanomainen lahja on sellainen, jonka työnantaja on voinut valita työntekijälle työntekijän puolesta. Lisäksi tavanomaisuutta tarkastellaan lahjan antamisen syyn perusteella eli lahja tulee antaa tavanomaisen merkkipäivän johdosta.

Kohtuullisuus: Verottajan ohjeistuksen mukaan lahjan arvo voi olla enintään työntekijän kahden viikon bruttopalkan suuruinen. Tämä sääntö pätee, kun kyse on työntekijän merkkipäivästä. Sen sijaan työnantajan merkkipäivän johdosta annettavan lahjan kohtuullisuudesta ei ole annettu mitään ohjeistusta. Markka-ajalta olevasta oikeuskäytännöstä löytyy korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu (KHO: 1986-B-II-586), jossa yhtiön 50-vuotismerkkipäivän johdosta annettua 5.400 markan arvoista ulkomaanmatkaa ei pidetty kohtuullisena (äänestys 4-3). Myöhemmin annetussa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa (KHO: 1989-B-560), yhtiön 30-vuotismerkkipäivän johdosta annettu 2.500 – 3.000 markan arvoinen ulkomaanmatka katsottiin veronalaiseksi tuloksi (äänestys 5-2), jossa tosin matkan hinnan lisäksi päätöksen lopputulokseen vaikutti merkkipäivän luonne.

Muu kuin rahaa tai siihen verrattava suoritus: Lahjan on oltava tavara. Se ei saa olla rahaa tai helposti rahaksi muutettavissa. Esimerkiksi yhtiön osaketta ei voi antaa verovapaana merkkipäivälahjana, koska se on rahaan rinnastettava lahja.

 

   

© HR Ennakkoverokonsultointi Oy | Puh. 050 337 8399 | asiakaspalvelu@ennakkovero.fi | Y-tunnus 2474588-3