Työsuhdematkalippuetu

Artikkeli kirjoitettu elokuussa 2013.

Työnantajan osallistuessa työntekijän asunnon ja työpaikan välisten joukkoliikennematkojen kustannuksiin, työntekijä saa työsuhdematkalippuedun. Työsuhdematkalipun arvo on verovapaata etua 300 euroon asti. Lisäksi 600 euron ylittävältä osalta työsuhdematkalippu on verovapaata etua 3.400 euroon saakka. Yhteensä verovapaan edun määrä voi näin ollen olla 3.100 euroa vuodessa. Muulta osin työsuhdematkalippuetu on veronalaista palkkaa.

Matkalippuetu vaikuttaa asunnon ja työpaikan väliseen matkakuluvähennykseen, sillä verovapaan lippuedun osuutta ei lueta vähennettäviin matkakustannuksiin. Työntekijän itsensä maksama ja palkaksi katsottu osuus oikeuttaa matkakuluvähennykseen siltä osin kuin niiden määrä ylittää matkakuluvähennyksen omavastuuosuuden.

Jos työnantaja korvaa työntekijälle hänen itsensä ostaman matkalipun, työnantajan maksama suoritus on kokonaan palkkaa. Lippu katsotaan työnantajan hankkimaksi esimerkiksi silloin, kun työnantaja sopii liikennöitsijän kanssa lippujen laskuttamisesta joko kokonaan tai osittain työnantajalta. Laskutus voidaan järjestää myös mobiilipalveluna, internetin välityksellä tai työmatkasetelien avulla. Työsuhdelippuna voidaan käyttää myös henkilökohtaiselle lipulle ladattua arvoa.

Matkalippuetua voidaan hyödyntää yleisesti käytössä olevaan säännölliseen henkilöliikenteeseen, kuten linja-auto- ja junamatkoihin sekä niin sanottuihin reittitakseihin. Verovapaus ei oikeuta lentoliikenne ja tilausliikenteen matkoihin, kuten normaaliin taksiliikenteen matkoihin. Verovapaus koskee ainoastaan asunnon ja työpaikan välisiä matkoja varten annettuun lippuun. Lippu ei saa oikeuttaa matkustamaan tätä pidempiä matkoja. Toki lipulla saa kulkea muitakin matkoja kuin kodin ja työpaikan välisiä matkoja, jos siitä ei aiheudu lisäkustannuksia työnantajalle.

Sivun oikealta laidalta löydät pdf-muodossa olevan esitteen aiheesta. Esitteestä löydät myös esimerkin työsuhdematkalipppuedun verovaikutuksista.

 

   

© HR Ennakkoverokonsultointi Oy | Puh. 050 337 8399 | asiakaspalvelu@ennakkovero.fi | Y-tunnus 2474588-3