Työnantajan koulutusvähennys henkilökunnan kouluttamisesta

Artikkeli kirjoitettu helmikuussa 2014 (oheisesta pdf-esitteestä löydät lisätietoa vähennyksestä).

Elinkeinotoimintaa ja maataloutta harjoittavalla työnantajalla on mahdollisuus tehdä omassa verotuksessaan ylimääräinen vähennys henkilökunnan kouluttamisesta. Uutta säännöstä sovelletaan 1.1.2014 alkaen pidettyihin koulutuksiin.

Koulutusvähennyksen määrä on puolet koko henkilökunnan keskimääräisestä päiväpalkasta kerrottuna vähennykseen oikeuttavien koulutuspäivien määrällä. Keskimääräisen päiväpalkan määrä lasketaan erikseen säädetyllä tavalla.

Koulutusvähennykseen oikeuttavia koulutuspäiviä voi olla enintään kolme päivää yhtä työntekijää kohden. Yksi koulutuspäivä on kestoltaan kuusi tuntia. Yksi koulutuspäivä voi koostua useammasta vähintään tunnin kestäneestä koulutuksesta. Päivät lasketaan työntekijäkohtaisesti eli toisen työntekijän koulutuksia ei voi laskea muiden työntekijöiden hyväksi.

Vähennyksen saaminen edellyttää seuraavien edellytysten toteutumista:

  • koulutuksen on oltava ohjattua ja valvottua
  • työntekijän on osallistuttava tosiasiallisesti koulutukseen
  • koulutuksen ajalta on maksettava palkkaa
  • koulutukseen käytetty aika on pystyttävä todentamaan
  • koulutuksen on perustuttava työnantajan etukäteen tehtyyn koulutussuunnitelmaan

Koulutussuunnitelmasta on omat määräykset yt-laissa, jonka mukaisesti työantajan tulee tehdä koulutussuunnitelma, jos työntekijöiden määrä on vähintään 20 henkilöä. Myös alle 20 työntekijää työllistävän työnantajan on mahdollista tehdä koulutusvähennys, mutta tällöinkin koulutuksen tulee perustua etukäteen tehtyyn koulutussuunnitelmaan, jonka laatimisessa tulee noudattaa taloudellisti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annettua lakia.

Koulutussuunnitelman on katettava koko henkilöstö. Koulutussuunnitelma tulee olla tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmitelty esimerkiksi eri henkilöstöryhmien mukaisesti. Koulutussuunnitelmaan ei tarvitse kirjata koulutuksia yksityiskohtaisesti, yleisempi kuvaus koulutuksista on riittävä.

Koulutusvähennyksen saamiseksi työnantajan on seurattava koulutusuunnitelman totetumista työntekijäkohtaisesti. Tämän lisäksi työnantajan on laadittava koulutusvähennyksen edellytysten täyttymisestä työntekijäkohtainen kirjallinen selvitys.

Koulutusvähennys on mahdollisuus saada kaikesta työntekijän työssään tarvittavasta koulutuksesta. Koulutusvähennystä ei kuitenkaan saa

  • perehdytyksestä ja työhön opastuksesta
  • loma- ja vapaa-aikana pidetyistä koulutuksista
  • työntekijän itsensä järjestämästä koulutuksesta
  • koulutussuunnitelman ulkopuolisista koulutuksista

Tarkempia tietoja koulutusvähennyksen laskemisesta ja keskimääräisen työntekijämäärän määrittelystä löydät ohessa olevasta pdf-esitteestä. Sieltä löytyy myös esimerkkejä koulutusvähennyksen laskennasta.

 

 

 

   

© HR Ennakkoverokonsultointi Oy | Puh. 050 337 8399 | asiakaspalvelu@ennakkovero.fi | Y-tunnus 2474588-3