Hallitustyöstä maksettu palkkio

Artikkeli kirjoitettu toukokuussa 2013.

Osakeyhtiön hallituksen jäsenelle maksettu palkkio on hallituksen jäsenen veronalaista palkkaa. Palkkiosta on toimitettava ennakonpidätys.

Palkansivukuluja hallituspalkkiosta ei tarvitse suorittaa, jos hallituksen jäsen ei ole työsuhteessa yritykseen. Jos hallituksen jäsen on myös työntekijänä yrityksessä, hallituspalkkiosta pitää suorittaa myös palkansivukulut.

Ulkomaalaiselle hallituksen jäsenelle maksettu hallituspalkkio on veronalaista tuloa Suomessa, kun suoritus maksetaan suomalaisen yhtiön hallituksen jäsenen tehtävistä. Sillä ei ole merkitystä, onko hallituksen kokous pidetty ulkomailla vai Suomessa tai onko saaja suomessa yleisesti vai rajoitetusti verovelvollinen.

Hallituspalkkio on hallituksen jäsenen henkilökohtaista tuloa. Sitä ei voida pitää yhtiön tulona, vaikka hallitustyöstä maksettu suoritus olisi maksettu hallituksen jäsenen työnantajalle tai hänen omistamalleen yhtiölle. Näin Korkein hallinto-oikeus katsoi 4.4.2011 antamassaan vuosikirjaratkaisussaan 2011:31.

KHO 2011:31. A työskenteli pääomasijoitustoimintaa harjoittavan X Oy:n palveluksessa. Hänen oli tarkoitus toimia Y Oy:n hallituksessa X Oy:n nimittämänä jäsenenä. Kun otettiin huomioon ennakkoperintälain 13 §:n 1 momentin 2 kohdan säännös sekä osakeyhtiön hallituksen jäsenyyden luonne henkilökohtaisena tehtävänä, jossa voi toimia vain luonnollinen henkilö, palkkio hallituksen jäsenyydestä oli A:n henkilökohtaista palkkaa eikä X Oy:n elinkeinotuloa. Ennakkoratkaisu vuosille 2010 ja 2011. Äänestys 4-1.

Tämän KHO:n päätöksen pohjalta Verohallinto antoi 9.11.2011 ohjeen (diaarinro: 563/32/2011) hallintoelimen jäsenen palkkion verotuksesta. Hallintoelimen jäsenen palkkion verotuksesta annetussa ohjeessa hallitusjäsenen palkkiosta on todettu muun muassa seuraavaa:

"Hallituksen jäsenen tehtävästä maksettu korvaus katsotaan aina kokonaisuudessaan hallituksen jäsenen palkaksi riippumatta siitä, kenelle korvaus maksetaan.

…Hallituksen jäsenyydestä saaduksi palkaksi katsotaan korvaus kaikista sellaisista tehtävistä, jotka kuuluvat hallitustyöskentelyyn. Hallituksen jäsenyys saattaa liittyä konsultointia koskevaan kokonaistoimeksiantoon. Hallituksen jäsenen palkaksi katsotaan tällaisessa tilanteessa vähintään se osa toimeksiannosta maksetusta kokonaispalkkiosta, joka perustuu hallitustyöskentelyyn. Se osa palkkiosta, joka on korvausta muusta kuin hallitustyöskentelystä, on tilanteesta riippuen joko palkkaa tai työkorvausta.”

 

   

© HR Ennakkoverokonsultointi Oy | Puh. 050 337 8399 | asiakaspalvelu@ennakkovero.fi | Y-tunnus 2474588-3