Hallintaoikeuden pidättämisellä lahjaverot pienemmäksi

Artikkeli kirjoitettu toukokuussa 2015.

Hyvin yleinen verosuunnittelun keino on pidättää lahjoitettavaan omaisuuteen hallintaoikeus. Omaisuuden omistusoikeus siirtyy lahjansaajalle, mutta hallintaoikeuden haltijalla on oikeus käyttää lahjoitettua omaisuutta ja saada sen tuotto. Hallintaoikeus voidaan määritellä määräaikaiseksi tai elinikäiseksi.

Hallintaoikeuden arvoa laskettaessa omaisuudelle pitää ensin määritellä vuosituotto. Vuosituoton määrä voi olla joku prosenttiyksikkö omaisuuden arvosta tai se voi olla suoraan euromääräinen. Verohallinto on erikseen ohjeistanut, kuinka hallintaoikeuden arvo voidaan määritellä.

Kun vuosituoton määrä on saatu selvitettyä, se kerrotaan hallintaoikeuden keston/iän mukaisella kertoimella. Mitä pidempi hallintaoikeus omaisuuteen kohdistuu, sitä suurempi säästö lahjaveron määrässä saavutetaan.

Alla olevassa taulukossa on vertailtu, miten osakehuoneistoon pidätetty elinikäinen hallintaoikeus vaikuttaa lahjaveron määrään. Laskelmassa on oletettu, että lahjansaajia ja lahjanantajia on yksi ja lahjansaaja kuuluu I-veroluokkaan. Saat taulukon näkymään isompana pdf-muodossa vieressä olevasta linkistä.

 

 

   

© HR Ennakkoverokonsultointi Oy | Puh. 050 337 8399 | asiakaspalvelu@ennakkovero.fi | Y-tunnus 2474588-3