Asuntoedun muutos vuodelle 2015

Artikkeli kirjoitettu marraskuussa 2014.

Asuntoedun laskenta tulee muuttumaan täysin vuonna 2015. Äkkiseltään Verohallinnon uusi luontoisetupäätös näytti monimutkaistaneen asuntoedun laskentaa, mutta oikeammin sitä onkin hieman yksinkertaistettu. Vai onko sittenkään?

Uudessa luontoisetupäätöksessä asunnon valmistumisvuodella ei ole enää jatkossa merkitystä. On asunto valmistunut 80-luvulla tai on se sitten täysin uusi, edun arvo on molemmilla sama. Jatkossa ei näin ollen tarvitse enää selvittää, onko rakennukseen tehty myöhemmin huomattavia peruskorjauksia, joilla olisi merkitystä asunnon valmistumisvuoden määräytymiseen. Jatkossa ei myöskään tarvitse laskennassa enää puolittaa asuinneliöiden määrää 150 m2:n ylittävältä osin, kuten vuonna 2014 tehtiin muualla kuin Helsingissä sijaitsevien vanhempien asuntojen osalta.

Helsingin sisällä eri kaupunginosien välille on asetettu erilaisia asuntoedun raha-arvoja, kun uudessa luontoisetupäätöksessä Helsinki on jaettu postinumeroiden perusteella viiteen eri alueeseen. Helsingissä olevan asunnon osalta asuntoedun laskennassa pitää jatkossa tietää asunnon postinumero, jotta voidaan laskea asunnon luontoisetuarvo. Käytännössä tämä ei tuota mitään ongelmaa, mutta Verohallinnon "Helsinki-keskeisyys" herättää hieman ihmetystä.

Tähän asti luontoisetupäätöksessä omat asuntoedun raha-arvot oli määritetty pääkaupunkiseudulle (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) ja muu Suomi laskettiin alempien raha-arvojen mukaan. Uudessa luontoisetupäätöksessä näiden kuntien lisäksi myös seuraaville kunnille on määritelty oma yhteinen raha-arvonsa: Hyvinkää, Jyväskylä, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Kuopio, Lahti, Nurmijärvi, Oulu, Riihimäki, Sipoo, Tampere, Turku, Tuusula ja Vihti.

Asuntoedun arvo

Verovuoden 2015 luontoisetupäätöksessä asuntoedun raha-arvoja on korotettu huomattavasti aikaisemmasta ja asuntoedun verotus tulee tuntuvasti kiristymään. Uudessa luontoisetupäätöksessä on kuitenkin säädetty, että niillä työntekijöillä, joilla on ollut luontoisetuasunto käytössään vuonna 2014, asuntoedun kuukausittaista raha-arvoa voidaan korottaa enintään 20 prosentilla.

Asuntoedun arvoa voidaan alentaa luontoisetupäätöksen mukaisesta arvosta asunnon sijaintipaikkakunnan tai asunnon sijainnin perusteella kuten tähänkin saakka. Jos sijaintipaikkakunnan vuokrataso on luontoisetuarvoja alhaisempi, edun arvoa voidaan alentaa enintään 20 prosentilla. Samoin luontoisetuarvoa voidaan alentaa enintään 20 prosentilla asunnon sijainnista johtuvalla perusteella.

Verohallinto on lisäksi aikaisemmin ohjeistanut, että jos asunnon käypä vuokra on pienempi kuin luontoisetupäätöksen mukainen arvo, etu arvostetaan käypään arvoon. Käypä arvo on se vuokra, mitä asunnosta vapailla markkinoilla jouduttaisiin maksamaan.

Kun asuntojen valmistumisvuodella ei enää ole merkitystä asuntoetua laskettaessa ja kun samalla asuntoedun raha-arvoja tuntuvasti korotettiin, yhä useammin asuntoedun verotusarvo voi olla korkeampi kuin asunnon todellinen käypä arvo. Tämän johdosta asuntoedun huojennusta koskeva sääntely tulee sovellettavaksi yhä useammin ja tätä myötä uudistuksen yksinkertaistuminen voikin muuttua monimutkaistumiseksi.

 

 

   

© HR Ennakkoverokonsultointi Oy | Puh. 050 337 8399 | asiakaspalvelu@ennakkovero.fi | Y-tunnus 2474588-3